Wykonanie wymiany nawierzchni kolejowej torów nr 1 i 2 na odcinku Głogów - Bytom Odrzański wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra"

Zamawiający: ZRK DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

Termin realizacji: 2015-2016

Zakres prac:

1. Remont 12 obiektów inżynieryjnych, w tym remont dwóch mostów, sześciu przepustów, trzech wiaduktów i jednego przejścia pod torami.                                    

2. Kompleksowa przebudowa pięciu peronów o dł. 200 m każdy zgodnie z ID-22 w tym:  rozbiórka istniejących peronów, formowanie nasypów, ustawienie ścianek peronowych typu "L", wykonanie nawierzchni z płyt peronowych i kostki brukowej, montaż wiat peronowych i małej architektury peronowej.

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Maxbud

Działamy na rynku budowlanym nieprzerwanie od 1991 roku

Skontaktuj się z nami