Rewitalizacja punktu ładunkowego Kliniska w km 11,326 linii kolejowej nr 401 Szczecin Dąbie SDB - Świnoujście Port.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Termin realizacji: 2017

Zakres prac:

1. Wymiana podkładów drewnianych na strunobetonowe PS-83.

2. Wymiana szyn 49E1.

3. Roboty ziemne.

4. Wykonanie podbudowy drogi ładunkowej przy torze nr 6 z kruszywa łamanego.

5. Remont nawierzchni drogi ładunkowej przy torze nr 6 z kruszywa łamanego.

6. Wstawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem przy torze nr 6 i 7.

7.  Remont nawierzchni drogi ładunkowej przy torze nr 7 z betonu asfaltowego.

8. Zabudowa stalowego kozła oporowego.

9. Naprawa rampy rozładunkowej.

10. Wymiana podsypki tłuczniowej.

11. Wykonanie drenażu francuskiego przy torze nr 7.

12. Wymiana słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem.

13. Regulacja torów nr 6 i 7. 

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Maxbud

Działamy na rynku budowlanym nieprzerwanie od 1991 roku

Skontaktuj się z nami