Przebudowa skrzyżowania ulic Spokojnej, J. Bema i Różanej w Stargardzie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Zamawiający: Gmina Miasto Stargard

Termin realizacji: 2017

Zakres prac:

1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej.

2. Roboty rozbiórkowe.

3. Roboty ziemne. 

4. Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego.

5. Wykonanie podbudowy gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem.

6. Wykonanie podbudowy gr. 7 cm z betonu asfaltowego AC22P.

7. Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W.

8. Wykonanie nawierzchni gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S.

9. Wykonanie oznakowania poziomego w technologi.

10. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej kostki brukowej.

11. Montaż nowych lamp oświetleniowych.

 

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Maxbud

Działamy na rynku budowlanym nieprzerwanie od 1991 roku

Skontaktuj się z nami