Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1754Z Chociwel - Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika.

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

Termin realizacji: 2017

Zakres prac:

1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej.

2. Roboty ziemne.

3. Wykonanie podbudowy z gruntu stablizowanego cementem oraz kruszywa łamanego.

4. Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej.

5. Wykonanie nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej.

6. Utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym.

7. Ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej.

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Maxbud

Działamy na rynku budowlanym nieprzerwanie od 1991 roku

Skontaktuj się z nami