Modernizacja przystanku osobowego Międzyzdroje w km 85,623 linii nr 401 Szczecin Dąbie SDB - Świnoujście Port.

Zamawiający: PKP PLK S.A.

Termin realizacji: 2017

Zakres prac:

Kompleksowa przebudowa dwóch peronów jednokrawędziowych o dł. 404 m każdy zgodnie z ID-22 w tym:

1. Roboty rozbiórkowe.

2. Roboty ziemne.

3. Formowanie nasypów kolejowych.

4. Wykonanie krawędzi peronowej o wys. 76 cm na peronie nr 1 z prefabrykowanych płyt peronowych i ścianek oporowych. 

5. Wykonanie krawędzi peronowej o wys. 55 cm na peronie 2 z prefabrykowanych płyt peronowych i ścianek oporowych. 

6. Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

7.  Ułożenie nawierzchni pasa dotykowego z prefabrykatów betonowych.

8. Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej.

9. Wymiana słupów oswietleniowych wraz z okalbowaniem.

10.  Remont wiaty drewnianej objętej ochroną konserwatora zabytków.

11. Montaż małej architektury peronowej. 

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Maxbud

Działamy na rynku budowlanym nieprzerwanie od 1991 roku

Skontaktuj się z nami